Cung cấp vật tư, thiết bị
• Đá mài, que hàn, dây hàn.
• Điện và thiết bị chiếu sáng.
• Các loại cáp điện.
• Các loại valve, ống thép, kim loại.
• Cung cấp máy phát điện và máy thủy.
• Thiết bị hàng hải
• Máy móc công nghiệp
• Thiết bị nhà bếp
• Các loại hoá chất, keo chockfast
• Chào hàng theo từng đơn hàng, dự án, gói thầu.
Powered by Vietcornermedia