CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng quản trị:

  1. Ông Hoàng Bá Trung – Chủ tịch hội đồng quản trị – Sở hữu 90.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 45% vốn điều lệ
  2. Ông Phạm Huy Trung - cổ đông sở hữu 80.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ.
  3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Chi - cổ đông sở hữu 18.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 9% vốn điều lệ.
  4. Ông Trần Thanh Quang - cổ đông sở hữu 12.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 6% vốn điều lệ

           

            Với mô hình Cty Cổ phần với vốn của các cổ đông và được sự tin tưởng uỷ nhiệm của HĐQT, chúng tôi đã có 1 tổ chức quản lý có trình độ, đầy đủ tài lực để điều hành cty:

 

Ông Phạm Huy Trung – Giám đốc điều hành - thời gian giữ chức: 5 năm

Bà Đỗ Thị Quỳnh Chi - Trợ lý điều hành - thời gian giữ chức: 3 năm

Ông Hồ Ngọc Cẩn – Phó Giám đốc Kỹ thuật - Thời gian giữ chức: 3 năm

      Với mục tiêu phát triển lớn mạnh, Cty Biển Xanh đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình.
Powered by Vietcornermedia