CHI TIẾT
  Sửa chữa tàu Phong Lan (10/27/2011)
  Tàu Phong Lan thuộc đội tàu PTSC do PTSC Marine trực tiếp quản lý và khai thác, là loại tàu đa năng với công suất 5.300 BHP

Theo hợp đồng số 48-2011/PTSCSY/MDV giữa Cty CP Đóng mới và Sửa chữa phương tiện nổi PTSC và Cty Sửa chữa Tàu biển Biển Xanh Tổng Giá trị hợp đồng gần 500 triệu VND.Thời gian sửa chữa theo hợp đồng là 20 ngày. Tàu Phong Lan được neo đậu sửa chữa tại XN Sửa chữa Tàu biển Visal CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU :

Chiều dài toàn bộ tàu:

Lmax (m) =

Chiều tộng lớn nhất: Bmax(m) =

Chiều cao mạn: (m) =

Trọng Lượng tàu: T =

Hiện nay Cty Biển Xanh đang thực hiện sửa chữa các hạng mục theo đúng tiến độ đã ký kết.

Powered by Vietcornermedia