CHI TIẾT
  SỬA CHỮA TÀU SAPA (7/9/2012)
  Chủ đầu tư: Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
Thông báo trúng thầu số: 1392/TDV-KTVT ngày 21 tháng 06 năm 2012
Tên dự án: Sửa chữa định kỳ tàu Sapa năm 2012

1. Theo hợp đồng số 116-2012/PTSC-TDV/MDV giữa Chi nhánh Tổng Cty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí và Cty Sửa chữa Tàu biển Biển Xanh.
- Về việc: Sửa chữa phục hồi thông số kỹ thuật của Block 02 máy chính tàu Sapa
- Tổng Giá trị hợp đồng 4 tỷ VND.
- Thời gian sửa chữa theo hợp đồng là 60 ngày.
- Địa điểm neo đậu sửa chữa: Cty CP Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu - 847/4 Đường 30/4, Phường 11, Tp. Vũng Tàu

2.   Theo hợp đồng số 19-2012/PTSCSY/MDV giữa Công ty CP Đóng mới và sửa chữa Phương tiện nổi PTSC và Cty Sửa chữa Tàu biển Biển Xanh.
- Về việc: Bảo dưỡng, sửa chữa hạng mục hộp giảm tốc máy chính, máy đèn tàu Sapa
- Tổng Giá trị hợp đồng gần 400 triệu VND.
- Thời gian sửa chữa theo hợp đồng là 60 ngày.


CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU :

Tên tàu: SAPA
Loại tàu: Dịch vụ dầu khí đa chứ năng (AHTS)
Cấp Đăng kiểm: DNV
Dung tích toàn phần: 1250 GRT
Chiều dài toàn bộ tàu: Lmax (m) = 64,4 m

Chiều tộng lớn nhất: Bmax(m) = 13,8 m

Mớn nước không tải của tàu: Light Draft = 3,97 m

Hiện nay Cty Biển Xanh đang thực hiện sửa các hạng mục theo đúng tiến độ đã ký kết.


Powered by Vietcornermedia