CHI TIẾT
  SỬA CHỮA TÀU AN BANG (5/25/2012)
 
Tàu An Bang thuộc đội tàu PTSC do PTSC Marine trực tiếp quản lý và khai thác.

       Theo hợp đồng số 32a-2012/PTSCSY/MDV giữa Cty CP Đóng mới và Sửa chữa phương tiện nổi PTSC và Cty Sửa chữa Tàu biển Biển Xanh Tổng Giá trị hợp đồng trên 500 triệu VND. Thời gian sửa chữa theo hợp đồng là 40 ngày. Tàu An Bang được neo đậu sửa chữa tại Cty CNTT Sài Gòn - SSIC, 

Thời gian dự kiến thực hiện: 26/05/2012

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU :
Chiều dài toàn bộ tàu:

Lmax (m) =

Chiều tộng lớn nhất: Bmax(m) =

Chiều cao mạn: (m) =

Trọng Lượng tàu: T =

Hiện nay Cty Biển Xanh đang thực hiện sửa a các hạng mục theo đúng tiến độ đã ký kết.

Powered by Vietcornermedia